Wysokość świadczenia przedemerytalnego w 2012 roku.

Od dnia 1 marca 2012 roku kwota świadczenia przedemerytalnego wyniesie 938,25 zł. W porównaniu z rokiem 2011, oznacza to zwiększenie wysokości świadczenia o 71 zł. Co zaś jest wynikiem waloryzacji kwotowej świadczeń przedemerytalnych.

Kwota świadczenia przedemerytalnego w 2012 roku wynosi 938,25 zł miesięcznie.
Warunki ogólne niezbędne do uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego
Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która spełnia szczególne warunki wymagane do przyznania tego świadczenia. Do warunków tych zaliczymy fakt, że ubiegający się o świadczenie przedemerytalne przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierał zasiłek dla bezrobotnych i jest nadal zarejestrowana jako bezrobotny. Ponadto nie może w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne musi złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych Musi także złożyć wniosek w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywał inną pracę zarobkową lub zatrudnienie albo był zatrudniony w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku, gdy świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, świadczenie przedemerytalne nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.
W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia wysokości świadczenia przedemerytalnego (w związku, z tym, że świadczeniobiorca osiąga przychód przekraczający dopuszczalną kwotę przychodu) kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 469,12 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 469,12 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252 ze zm.)
Autor: Ewa Ryś

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s