Tematy przemilczane, nie znaczy zapomniane.

Pod koniec ubiegłego roku burmistrz miasta Kraśnika zapowiedział restrukturyzację w urzędzie miasta. W tej restrukturyzacji była mowa, iż na podstawie wyników przeprowadzonego audytu burmistrz podjął decyzję o likwidacji KOEN-u (Kraśnickiego Ośrodka Edukacji i Nauki. Nastąpi to w pierwszych miesiącach przyszłego roku. W urzędzie ma powstać w odrębny wydział oświaty. Minął pierwszy kwartał i jakoś nie widać działań w tym zakresie. Nie znam wyniku audytu, więc trudno mi się ustosunkować co za przyczyny stoją za likwidacją KOEN. Niemniej, organizacja wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół, czy w obecnym czy w nowym lokalu będzie taka sama, z wyodrębnieniem tylko dwóch lub trzech osób z KOEN -u do wydziału oświaty, jak stanowią przepisy. Czy zatem chodzi o lokalizacje miejsca ?

Przepisy art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), stanowiące, że: organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.zm.) i organizacyjnej szkoły lub placówki. W celu wykonywania ww. zadań organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, nie zawierają poza tym żadnych szczegółowych uregulowań w zakresie sposobu organizacji wspólnej obsługi administracyjno-finansowej jednostek oświatowych w formie jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek. Odpowiednie zapisy powinny się więc znaleźć w uchwale rady miasta o utworzeniu jednostki ekonomiczno-administracyjnej szkół oraz w jej statucie. Wzmianka o tym, że obsługę administracyjną, finansową i księgową danej szkoły i placówki sprawuje jednostka administracyjno-ekonomiczna szkół, powinna się również znaleźć w statutach poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

Wielu kraśniczan zastanawia się dlaczego jest tak długo wolny wakat po wiceburmistrzu Dźugaju ? Czy w Kraśniku będzie powołana osoba o rodzinnych korzeniach prawicowych ? Temat wiceburmistrza w Kraśniku, kuriozalnie przypomina szukanie igły w stosie siana. Chyba, że miasto lepiej funkcjonuje bez wiceburmistrza, a doświadczeni kierownicy w urzędzie miasta na tyle są sprawni, że wszystko świetnie bryka. Jeśli tak, to same oszczędności. Gorzej jak jest odwrotnie i wszystko w miejscu stoi. Rola włodarza miasta jest tu decydująca, niemniej może nastąpić w pewien momencie chaos decyzyjny, co może być problemem. Dzisiaj brakuje w urzędzie miasta osoby która kreowała by poczynania gospodarcze, jak i była partnerem dla biznesu w sprawach gospodarczych. O tym, że wiceburmistrz Zb. Dźugaj odejdzie z urzędu miasta Kraśnik , wiadomo było pod koniec grudnia, więc był czas do namysłu. Na pewno środowisko przedsiębiorców jak i biznesu z niecierpliwością patrzą na wybór II zastępcy. Mieszkańcy jednak nie powinni się martwić. Wszystkie niezbędne prerogatywy potrzebne do sprawnego zarządzania Kraśnikiem są wykonywane, aczkolwiek jest to śmieszne odkładanie tej decyzji przez tak długi czas, więc albo w prawo albo w lewo, a brak jej jest oznaką słabości. W procesie decyzyjnym najgorsze jest czekanie, gdyż powoduje bezład.

W mojej ocenie, dla sprawności funkcjonowania miasta oraz podejmowania przemyślanych decyzji, powinna być przy burmistrzu Rada Konsultacyjna, która odnosiła by się do propozycji burmistrza w kluczowych kwestiach gospodarczych. Taka rada konsultacyjna nie więcej jak siedmioosobowa, na zasadzie wolontariatu. Na pewno to by uchroniło przed firmami doradczymi czy niepotrzebnymi biurami projektami, których usługi kosztują a nie zawsze są trafne czy wykorzystane projekty. Oczywiście taka rada konsultacyjna to organ na potrzeby tylko burmistrza, otwarcie mówiący o danym zagadnieniu, bez wynoszenia na zewnątrz informacji. Taki organ burzy mózgów.

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s