Absolutorium dla starosty kraśnickiego !

Głównym punktem dzisiejszych obrad sesji Rady Powiatu w Kraśniku, było udzielnie przez radnych absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 rok. Zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, jak i działalności zarządu powiatu w roku minionym zyskały aprobatę głównie radnych PSL i radnego Czerwa. Wykonanie uchwały budżetowej pozytywnie oceniła także komisja rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.
Dochody powiatu kraśnickiego w roku ubiegłym zostały wykonane w kwocie 97 106 557,28 zł, co stanowi 98 % planu, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 100 872 734,83 zł, co stanowi 95 % . Tym samym budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 250 289,28 zł.
Jeśli chodzi o pozostałe tematy czerwcowej sesji, wiele było ważnych spraw, a radni mieli obfity dzień w wydarzenia. Wiele czasu poświęcono, SP ZOZ w kontekście realizacji statutowych zadań jak i przedstawionej strategii i panu naprawczego. Niemniej na początku sesji odbyło się ślubowanie nowego radnego, Tadeusza Dziurdy, który zastąpił Eugeniusz Pelaka, który został wicekuratorem oświaty w Lublinie. Do innych wydarzeń będę się odnosił stopniowo w innych postach. Teraz zaprezentuję moją wypowiedź w sprawie budżetu.
Szanowni Państwo ! Panie starosto !

Uchwalony budżet przez Radę Powiatu na roku 2015, w mojej ocenie został wykonany, zwłaszcza pod względem prawno – finansowym, co nie jest dla mnie zaskoczeniem czy niespodzianka. Mając tak doświadczonego skarbnika, który na bieżąco kontroluje i koryguje budżet, a jednocześnie obarczony był niewielkim znakiem zapytania. Budżet w 2015 roku był 17 razy zmieniany. Dochody Powiatu w kluczowych pozycjach, jak choćby subwencja, podatek dochodowy od osób fizycznych czy prawnych jaki i dotacje pokrywały się z tymi planowanymi. Nie jestem ekonomistą, aczkolwiek tak się składa, że w swoim życiu miałem wiele razy do czynienia z sytuacją gdzie dokonywałem analizy i oceny wykonania budżetu, ten był wyjątkowo realistyczny aczkolwiek mało ambitny. Zarząd Powiatu niewiele robił a spokojnie wykonał swoje zadania. Przedstawię trochę danych, by bardziej zobrazować miniony rok budżetowy. Co istotne, dochody do poprzedniego roku 2014 o ponad 2 mln zł były mniejsze, jak i wydatki o ponad 4 mln zł.

Budżet powiatu za 2015 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 250 289,28 zł , przy planowanym deficycie w kwocie 2 112 368,55 zł. Niemniej tu zwracam uwagę, że początek roku 2015 na rachunku bankowym znajdują się środki pieniężne w wysokości 4 867 266,33 zł a na koniec roku w wysokości 2 368 614,29 zł. Różnica 2,5 mln zł. Po drugie, zużycie materiałów i energii z racji łagodnej zimy i spadających cen energii, były niższe o koło 1,5 mln zł. Bardzo istotnym czynnikiem iż budżet zamknął się wynikiem dodatnim jest sprawa ponad 40 nie uregulowanych finansowo nieruchomości w związku z budową drogi Tysiąclatki, co oscyluje sumę ponad 1,5 mln zł. Na wynik dodatni miał też wpływ wzięcia kredytu w wysokości 1 850 000 zł. Ponadto dynamika spłaty zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek w 2015 roku odbiegała od lat poprzednich. Na koniec roku zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły w wysokości 17 996 839,80 zł i były niższe do poprzedniego roku o zaledwie 147 420,00 zł. Jednocześnie poręczenie względem SP ZOZ wzrosło o 2,4 mln zł i wynosi 10 438 718,22 zł. Fundusz globalny wynagrodzeń wzrósł o około 700 tys. zł. Niebezpieczną tendencją jest rosnące zatrudnienie w Starostwie Powiatowym, które już przekracza 130 osób. To tyle o finansach, które jakby nie patrząc są prowadzone dobrze, nie oznacza, że nie ma żąglowania finansami. Dlatego nie wpadam w euforie z osiągniętego wyniku finansowego, widząc jak jest osiągnięty.

Ja zwrócę jednak uwagę na inny aspekt naszej rzeczywistości, to znaczy rozwój powiatu. Tu ani RIO, ani Pani skarbnik nie mogą się odnosić, gdyż to jest w naszej gestii rady. Ja, jak zwykle przywołam co mówiłem przy uchwalaniu budżetu, cytuję ,, Jak już powiedziałem, to nie jest dobry budżet, niemniej ten budżet zabezpiecza w sposób normalny i spokojny funkcjonowanie powiatu. Ta technika zarządzania finansami pozwala nam na regulowanie wszystkich zobowiązań, nawet w sytuacji opóźnienia w przekazywaniu środków zewnętrznych do kasy powiatu. ( Czy to czasem się nie sprawdziło ? ) Cytuję dalej;
– Spodziewałem się bardziej odważnego budżetu inwestycyjnego, a w nim są zawarte propozycje, które wynikają po części z obietnic wyborczych czy kontynuacji już rozpoczętych.” Chodzi tu o – sala sportową przy Zespole Szkół Nr 2 i budowa drogi Tysiąclatki, które zostały oddane w 2015 roku. Nie mówię, że to niepotrzebne inwestycje, zresztą sam za nimi głosowałem i lobowałem, ale jest to o wiele za mało. Jak Pan starosta powiedział w expose, że na 400 km dróg powiatowych, 300 km wymaga modernizacji, pomijając te które należy wybudować. Koniec cytatu

– Wiec pod tym względem ubiegły rok był stracony. Dobrze że gminy nas wspomagają w zakresie modernizacji dróg, bo dokonania powiatu były o wiele gorsze. Praktycznie 2 mln zł powiat pozyskał od gmin na drogi, łącznie z dofinansowaniem przez miasto Tysiąclatki. Przy okazji budowy Tysiąclatki należy wspomnieć, iż ślamazarnie idą odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

Szanowni Państwo ! ocena wykonania budżetu jest zależna od zakładanych sobie celów. A cele nie były sobie stawiane za wysokie, i w tym kontekście ten budżet został wykonany poprawnie. Wniosek jest taki, że przy uchwalaniu budżetu należy stawiać wymagania Zarządowi, a teraz przy przyjęciu sprawozdania finansowego za 2015 rok rozliczamy zarząd z tego co zostało uchwalone w grudniu 2014 roku. Biorąc, powyższe nie ma przesłanek by nie udzielić absolutorium Zarządowi Powiatu, aczkolwiek nie oznacza, że ja się zgadzam z tym co się dzieje w obrębie działań inwestycyjnych, raczej ich niewielkiej ilości, czy z narracją (sposób wypowiedzi ) odnośnie finansów powiatu. Ale trzeba oddać pokłon, że założenia budżetu zostały wykonane.

Szanowni Państwo ! bycie w opozycji nie polega na krzyczeniu, jak to ma miejsce w naszej ojczyźnie, ale na konstruktywnej krytyce i wskazywaniu błędów rządzących, bo to jest potrzebne jak świeże powietrze. Jednocześnie opozycja nie może tylko działać na zasadzie krytyki działań Zarządu , lecz w słusznych sprawach merytorycznie wspierać jak to czynimy gdy przedstawiane są słuszne propozycje inwestycyjne. Przynajmniej ja tak się staram. I to co powiem teraz może będzie zaskoczeniem, po raz pierwszy w swojej opozycyjnej działalności samorządowej, zagłosowałem za sprawozdaniem finansowym na komisji budżetowej, dając kolejny raz dowód wyciągniętej dłoni. To nie jest tak, że nie dostrzegam rzeczy pozytywnych, które są, aczkolwiek i widzę trendy złe o których staram się mówić. Boję się tylko jednego, że nasze uwagi są marginalizowane, a nie racjonalnie oceniane. Wykonanie budżetu jest dobrym momentem na refleksje dla Zarządu Powiatu, że należy stawiać wyżej swoje cele, bardziej odważnie inwestować dla dobra rozwoju powiatu. I ja z tego miejsca apeluję. Podstawą do udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu nie może być wyłącznie ocena samego sprawozdania z wykonania budżetu, gdyż rozpatrzenie sprawozdania to nie to samo, co ocena wykonania budżetu powiatu

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s