Co dalej z rozwojem SP ZOZ Kraśnik ?

Jednym z punktów dzisiejszej sesji Rady Powiatu Kraśnickiego było omówienie funkcjonowania SP ZOZ Kraśnik. Obszerną prezentację o stanie sytuacji finansowej jak i 70 stronicowy dokument w postaci strategii i rozwoju otrzymali radni rady powiatu, co było podstawą do dyskusji o SP ZOZ Kraśnik. W 2015 r. przychody placówki wyniosły ogółem 53 132 069, 62 zł, a koszty oszacowano na 52 747 496,77 zł. Po uwzględnieniu dodatniego wyniku z pozostałej działalności operacyjnej i ujemnego wyniku z działalności finansowej, zysk brutto wyniósł 2 246,3 tys. zł. Na taki wynik finansowy złożył się szereg czynników, o którym mówiłem w swoim wystąpieniu. To między innymi wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za nad wykonania, powiększony kontrakt w ciągu roku, i inne środki nadzwyczajne. SP ZOZ boryka się z wieloma problemami, między innymi niskie wynagrodzenia dozoru średniego. Ważny jest również sprzęt, który już w wielu przypadkach jest wysłużony, a na zakup nowego brakuje pieniędzy. Bieżąca działalność to jedno, a perspektywy rozwoju to drugie. W tej perspektywie znajduje się plan inwestycyjny w kontekście komasacji usług medycznych w jednym miejscu. Po wprowadzenia w temat, przedstawię to co mówiłem na sesji Rady Powiatu.

Wykonanie budżetu SP ZOZ za 2015 rok, należy rozważać przez aspekt finansowy jak i dostępność do usług, oraz, czy nastąpiła poprawa jakości udzielanych świadczeń. Analiza sytuacji ekonomicznej i działalność leczniczej SP ZOZ Kraśnik, daje dopiero pełny obraz działań Dyrektora i Zarządu. Dla mnie bowiem ocena działalności Dyrektora czy Zarządu nie jest dokonywana przez pryzmat tylko osiąganego wyniku finansowego. SP ZOZ to nie spółka produkująca jakieś elementy czy części, która ma przynosić określone zyski. Biorąc powyższe i myśląc o przyszłości, jakże ważnym procesem są inwestycje w obrębie choćby poprawy warunków bytowych jak i zakupu nowoczesnych urządzeń medycznych, uwzględniając procesy demograficzne, jak i potrzeby zdrowotne. Dzisiaj przewodnikiem staje się Regionalna Mapa Potrzeb Zdrowotnych uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Dzisiaj każda inwestycja w obszarze SP ZOZ musi być głęboko przemyślana i dostosowana do potrzeb regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych naszego województwa.

Wracając do wykonania budżetu, uwzględniając stan majątkowy i finansowy SP ZOZ Kraśnik oraz wyniki analizy na dzień 31 grudnia 2015 roku, a także inne ustalenia w trakcie badania- należy stwierdzić, ze SP ZOZ w Kraśniku posiada trudności związane z bieżącym regulowaniem zobowiązań- opinia biegłego rewidenta. Wynik finansowy jest dodatni to z pewnością cieszy, tylko że osiągnięty jest z przychodów operacyjnych i szczęśliwych okoliczności , nie z działań Zarządu czy Dyrektora. Gdyby nie to co powiedziałem, z podstawowej działalności wynik byłby ujemny. Dlaczego, ano proszę, zwrot środków finansowych za nad wykonania z poprzednich lat to około 1,2 mln zł plus rozliczenia dotacji z umorzeniem powiększonej o refundacje rezydentur i wynagrodzeń z PFRON wyniosła 2 348,7 tys. zł. Ponadto, w połowie roku zwiększył się kontrakt o 1 mln zł, gdyż rok 2015 był rokiem wyborczym.

Niestety należności od NFZ względem SP ZOZ jeszcze wynoszą jak wynika ze sprawozdania finansowego na kwotę 4,8 mln zł, ale czy są realne szanse by ich odzyskać. Pozytywną informacją jest to, że zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmalały o około 1,6 mln zł, aczkolwiek dalej są na poziomie 38 mln zł, jednak aby wyjść na prostą należało by pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 25,6 mln zł. Niepokojące jest to iż suma funduszy własnych osiągnęła wartość ujemną w wysokości 7 547 576,97 zł. Porównując wykonanie planu finansowego z poprzednich lat z obecnym, jest tendencja wskazująca na lekką poprawę. Jednak musi być dyscyplina finansów po jednej stronie przychodów, a po drugiej kosztów. Można zauważyć jedną stałą pozycje i prawie niezmienną kwotę w pozycji – fundusz płac i świadczenia pracownicze, a ponoć zmniejszania się zatrudnienie. Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze oscylują w granicach 60 % kosztów całego SP ZOZ Kraśnik ponad 32 mln zł.

Stosunkowe niewiele idzie na bieżącą działalność zakładu, jak leki, artykuły medyczne, sanitarne czy żywnościowe jeśli wyłączymy energię. Jeżeli byśmy zapytali mieszkańców powiatu o jakość leczenia i warunki pobytu w szpitalu, myślę że nie była by to ocena różowa. W tym segmencie naprawdę jest wiele do zrobienia. Inna problem, to otwarta szuflada czy załatwianie po znajomości wizyty u lekarza specjalisty. Takie nawyki są powszechnym chlebem, nie tylko w Kraśniku.
Chory człowiek zrobi wszystko by się ratować, a przecież mimo postępu w różnych dziedzinach, nie tylko medycznych, coraz więcej jest różnych komplikacji zdrowotnych, dlatego pacjentów nie ubywa lecz przybywa. Choroba kosztuje pacjenta, nie tylko zdrowie ale i po kieszeni, a pójście do szpitala to dodatkowy koszt, gdyż wiele rzeczy chory musi sobie sam zabezpieczyć. Czy tak powinno być ? Przecież opieka zdrowotna jest bezpłatna, za darmo, co przeczy praktyka. A co z profilaktyką leczenia, tak głośno reklamowaną, lepiej jest zapobiegać niż leczyć, tylko że wszyscy oszczędzają na dodatkowych badaniach a w dodatku brak jest w wielu przypadkach specjalistów gdzie by można od ręki się zbadać . Dlaczego ten temat podnoszę, gdyż uważam że wiele jest do naprawienia, choćby jak działa SP ZOZ. Obecnie wiele oszczędności dokonywanych jest kosztem pacjentów, jak i średniego personelu czy zwykłych pracowników szpitala, bo lekarz musi godziwie zarabiać. Nie chcę wchodzić w szczegóły wynagradzania lekarzy czy czasu pracy jak i ich sposobu zatrudniania, to temat dość obszerny. Jednak sygnalizuje, że jest to poważny problem społeczny.

Misja jaką spełnia SP ZOZ Kraśnik, czyli niesienie pomocy choremu człowiekowi, jest bardzo potrzebna i oczekiwana, więc nie można przechodzić obojętnie obok tego tematu i zamykać się na pewne zjawiska negatywne i tematy wrażliwe. Każdego z nas czeka kiedyś wizyta u lekarza, oby była ona jak najmniej szokująca z tym obrazem co pokazują w serialach.
Jeśli mam oceniać działalność Dyrektora czy Zarządu SPO ZOZ w kontekście wykonania budżetu za 2015 rok, zadowoleniem przyjmuje wiele działań które pozwalają na usprawnienie kondycji finansowej. Dobrze że są inwestycje, jak nowy oddział dziecinny przeniesiony z dzielnicy Fabrycznej, tylko że inwestycje były planowane na kwotę ponad 6 mln zł, a wykonano około 1,3 zł i w większości że środków własnych. Wielki sukces, że Szpital otrzymał certyfikat, ale za tym ma pójść poziom leczenia, jak standardy opieki pacjenta. Sam certyfikat nic nie jest warty bez tej poprawy. Mimo tego co powiedziałem, będę wspierał działania rozwojowe SP ZOZ, a krytykę proszę przyjąć nie atak na Dyrektora M Kosa, lecz troska o funkcjonowanie szpitala jak i służby zdrowia w Kraśniku.

W kwestii przedstawionej strategii rozwoju SP ZOZ w Kraśniku mam mieszane uczucia, gdyż dokument niewiele istotnego wnosi, a skupia się ¾ części opracowania na tym co już był. Moje poprzednie wystąpienie, o realizacji zadań statutowych i sytuacji finansowej w SP ZOZ i zbiegło się z uwagami biegłego rewidenta, gdzie wykazałem zagrożenia. Trendy minione są ważne, jednak brak jest dalekowzrocznej wizji. Wikipedia pisze, ( encyklopedia ) że strategia organizacji może przyjąć formę skonkretyzowanego, długofalowego planu działań lub stanowić wzorzec i zbiór zasad postępowania względem wyzwań płynących z jej otoczenia. W sensie najbardziej ogólnym strategia ma zapewnić przetrwanie i rozwój organizacji. Strategia uwzględnia wszystkie czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów. Strategia jest drogą do celu! Najlepszym punktem wyjścia do budowania strategii jest określenie wszystkich możliwych scenariuszy, w oparciu o zdobyte informacje. Tu tych scenariuszy brakuje.

To opracowanie pokazuje nam przyczyny takiego stanu rzeczy w SP ZOZ, jest jakaś tam diagnozą, ale nie pokazuje sposobu wyjście na prostą, brak jest po diagnozie, pokazania w jaki sposób nastąpi leczenie chorego organizmu. Nie widzę tu jasnej wizji która by pokazała jak zarząd będzie w perspektywie dwóch trzech lat nie tylko inwestował, ale poprawi przychody czy poziom leczenia. To jest dokument który nie pasuje do dzisiejszej rzeczywistości, czyli jest już w wielu przypadkach nieaktualny. Jeśli mówimy o planie naprawczym, to brakuje mi także konkretów. Co jest słabą stroną szpitala, wysokie koszty wynagrodzeń, zbyt niska wartość kontraktów w NFZ i wysoki stan zobowiązań finansowych. Proszę mi pokazać w tym planie naprawczym sposób wyjścia z tej sytuacji w latach 2016 – 2018. Nie ma jasnego źródło finansowania w planie naprawczym, a to jest fundament każdego planu, poza tym wiele życzeniowych koncepcji, co byśmy chcieli zrobić. Nie neguje, że proponowane inwestycje są złe. Szanowni Państwo, istota całego problemu zawarta jest w końcowej fazie czyli w podsumowaniach. Te trzy punkty zwierają sedno całego tego dokumentu, a cała reszta to tło w gorszy czy lepszy sposób oprawione. Cytuję; to rok 2016 będzie jednak najważniejszy w historii SPZOPZ Kraśnik. Wydarzą się trzy istotne wydarzenia, powstanie mapa potrzeb zdrowotnych regionu Lubelskiego- jest ta mapa, konkurs ofert na świadczenia usług z NFZ w Lublinie – rozstrzyga się, oraz uruchomienie środków unijnych z nowej perspektywy RPOWL- Urząd Marszałkowski na chwilę obecną nie ogłasza konkursu. Panie Dyrektorze, ja oczekiwałem krótkiego i spójnego dokumentu, a nie książki o ogólnych sformułowaniach. Wiem , że nic nie wiem, tak z tej strategii płynie przesłanie. Niemniej mam nadzieje , że rozpoczęta inwestycja z lądowiskiem czy kierunek, jedno miejsce działania, będą realizowane.

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s