Raport Komitetu Praw Człowieka przy ONZ !

Działający przy ONZ Komitet Praw Człowieka postanowił wystosować zalecenia dla Polski, co dziwne bez zasadnego uzasadnienia. Państwa sygnatariusze Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych składają przekrojowe raporty co pięć lat. Sprawozdanie Polski z realizacji postanowień było rozpatrywane w październiku br. i obejmowało okres od października 2008 r. do października 2015 r. Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka działającego przy ONZ to odpowiedź na przedstawiony przez polski rząd raport o stanie przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Polska jest sygnatariuszem. W swych obserwacjach Komitet wyraził zaniepokojenie m.in. sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego, dostępnością do legalnej aborcji, przestrzeganiem wolności słowa w kontekście sytuacji mediów publicznych oraz polityką migracyjną.

Abstrahując od tego, należy podnieść, że w świetle ostatnio opublikowanych badań przez Pew Research Center Polska, zaraz po Stanach Zjednoczonych, plasuje się na drugim miejscu jeżeli chodzi o poszanowanie wolności wypowiedzi. Komitet nie dostrzega, że Polska jest drugim po Wielkiej Brytanii krajem Unii Europejskiej, który wydaje najwięcej zezwoleń na pobyt obywatelom państw niebędących jej członkami. Z opublikowanego w zeszłym tygodniu raportu Eurostatu wynika, że w 2015 r. Polska udzieliła dokładnie 541 583 takich zezwoleń – ponad 20% ze wszystkich wydanych w całej Unii. Zgodnie z danymi Biura ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ, od początku wojny tylko do połowy zeszłego roku z Ukrainy wyjechało z jej powodu ponad 900 tysięcy osób. Ogromna ich większość trafiła właśnie do Polski.
Komitet wyraził także zaniepokojenie z powodu dużej liczby kobiet będących ofiarami przemocy domowej i rzekomego braku odpowiednich mechanizmów zabezpieczających. Tymczasem w świetle badań unijnej Agencji Praw Podstawowych Polska jest krajem o najniższym poziomie przemocy wobec kobiet w całej Unii Europejskiej i jednocześnie państwem, w którym kobiety prawie najczęściej raportują akty przemocy na Policję. Komitet nie przywołuje dalej żadnych wiarygodnych danych dotyczących nierówności płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce. Tymczasem jak wynika z danych EUROSTATU Polska należy do krajów unijnych o najbardziej wyrównanym wynagrodzeniu za pracę w kontekście kryterium płci. Średnia różnica dla państw UE wynosi 16,4%, w Polsce jest to 6,4%. Natomiast największe zróżnicowanie występuje m.in. w Austrii (23,4%), Niemczech (22,4%) czy Finlandii (19,4%).

Komitet w dalszej części dokumentu forsuje się dostęp do tzw. legalnej aborcji. Tymczasem podstawowe prawo człowieka, to prawo do życia, które zapisane jest we wszystkich aktach prawnych chroniących prawa człowieka. Czy zatem przedstawiciele ONZ występują przeciwko życiu, za cywilizacją śmierci ? Wygląda to na paradoks w świetle prawa i idei powstania ONZ. Według danych każdego roku na świecie co czwarta ciąża kończy się aborcją – wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Instytutu Guttmachera. Rocznie dokonuje się 56 milionów aborcji. Jednak takie argumenty nie trafiają do zaślepionych hedonizmem zwolenników kultury liberalnej. Oni jako jedyne lekarstwo na aborcję upatrują w edukacji seksualnej i antykoncepcji dostępnej dla wszystkich.

Biorąc powyższe, wydaje się, że Komitet Praw Człowieka ONZ, formułując rekomendacje pod adresem suwerennego państwa członkowskiego powinien dochować większej staranności w udokumentowaniu wysuwanych wątpliwości. Daleko idąca powierzchowność twierdzeń oraz pomijanie obiektywnych a ogólnodostępnych danych czyni zeń materiał o niskiej wartości merytorycznej i uniemożliwia nawet próbę wdrożenia sugerowanych rozwiązań. W poprzednim raporcie były takie kwestie, jak: więzienia CIA, problemy z wykonywaniem ustawy antyaborcyjnej, problemy z ustawą dyskryminacyjną, przemocą domową, problemy z aresztami. Wcześniej nie było zastrzeżeń dotyczących niezależności sądów, zastrzeżeń dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

Ordo Iuris wskazał, że krytyka naszego kraju „bazuje na jednostronnych i uproszczonych przekazach medialnych oraz dalekich od obiektywizmu stanowiskach trzeciego sektora”. Komitet Praw Człowieka ONZ krytykujący Polskę za politykę migracyjną i brak dostępu do aborcji to „18 niezależnych ekspertów” z krajów takich jak Rosja, Chiny, Arabia Saudyjska czy Nigeria. Reprezentujący Chiny, kraj jak wiemy znany z „przestrzegania” praw człowieka i „polityki planowania urodzin” zakładającej m.in. wymuszane aborcje i sterylizacje, Xinsheng Liu to członek KPCh i były ambasador w krajach takich jak Cypr i Tanzania… eksperci, eksperci – napisała Hanna Shen.
Warto zauważyć, że to nie ONZ nas krytykuje, tylko ciało eksperckie ONZ. Ocena Komitetu Praw Człowieka nie jest wiążąca. I znowu pojawia się informacja, że opozycja nie lubi naszego kraju, iż swoje pięć groszy wrzuciła do raportu poprzez związki rzecznika RPO z twórcami raportu. Oczywiście, ten przekaz nie był pozytywny, gdyż opozycja zapomniała co to konstruktywne działanie, bo w ich domniemaniu, demokracje i swobody obywatelskie są jeśli lewactwo jest przy władzy.
Źródło; ordoiuris.pl/dzialalnosc-miedzynarodowa/

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s