O mnie

Urodziłem się 12 sierpnia 1959 roku w Urzędowie. Jestem żonaty i mam trójkę dzieci tj; Małgorzata lat 23, ks. Michał lat 25 i Jacek lat 29. Małgosia studentka KUL – ma licencjat, Michał ukończył seminarium w Lublinie i przyjął święcenia kapłańskie dnia 04 czerwca 2016 r i jest wikarym w Kanie , natomiast Jacek ukończył Politechnikę Lubelską, jest mgr. inż i pracuje w KPWiK jako fizyczna osoba. Przez blisko 35 lat pracowałem w FŁT, a teraz zatrudniony jestem w Urzędzie Miasta i pracuję nad ,,Zalewem” Kraśnickim. Żona Ewa pracuje w Publicznym Gimnazjum Nr1 i ma wykształcenie średnie, jako sprzątaczka. W swojej karierze zawodowej w FŁT Kraśnik pracowałem na różnych stanowiskach i różnych wydziałach, od szlifierza, tokarza, kowala, by od 01-01-1991 roku do marca 2010 roku pełnić funkcję wiceprzewodniczącego związku NSZZ ,, Solidarność „ FŁT. Po zwolnieniu mnie w zwolnieniach grupowych w grudniu 2012 roku z FŁT, od połowy lutego 2013 roku byłem bezrobotny. Jestem zatrudniony, jak wcześniej zaznaczyłem, w Urzędzie Miasta i pracuję nad ,,Zalewem” Kraśnickim. Mam wykształcenie średnie ogólne. W swojej karierze zawodowej ukończyłem wiele kursów i szkoleń, jak choćby;
1. Kurs mechanika samochodowego – Krajowa Spółdzielnia Pracy ,, Oświata”
2. Certyfikat ,, wykorzystanie potencjału Europejskich Rad Zakładowych i Rad Pracowników w obliczu restrukturyzacji i globalizacji w sektorze metalowym” – Sekretariat Metalowców NSZZ ,, Solidarność”
3. Szkolenie ,, kompetencje i obowiązki regionalnej komisji rewizyjnej w świetle obowiązującego prawa wewnątrzzwiązkowego”. KK NSZZ ,, Solidarność”
4. Zaświadczenie z CIOP ,, Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy- czynniki fizyczne ”
5. Zaświadczenie z OIC POLAND – proces zmiany w organizacji gospodarczej.
6. Uprawnienia; kosy spalinowe, piły spalinowe, prawo jazdy kat. B.
Ponadto szereg podziękowań;
1. Z okazji 25- lecie NSZZ ,, Solidarność” od Zarządu Regionu Środkowowschodniego.
2. Za działalność wieloletnią w RKR od ZR Środkowowschodniego z 2010 roku.
3. Od Komitetu Obywatelskiego Solidarność Województwa Lubelskiego za pomoc i współpracę w kampanii wyborczej w 1989 roku
4. Z okazji 25-lecia polskiej transformacji za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej.
5. Za działalność w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.
6. Od Dyrekcji i Rady Pedagogicznej PG Nr1 za działalność w Zarządzie Rady Rodziców.
7. Także od Społeczności ,, Reja” za pracę w Zarządzie Rady Rodziców.
Posiadam dwie cenne honorowe odznaki;
1. Złota – od Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskie.
2. Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego- od Krajowej Rady Spółdzielczej.

W roku 1982 byłem zwolniony z pracy na okres trzech miesięcy z powodów politycznych. Po stanie wojennym podjąłem aktywna działalność w podziemnej Solidarności. Byłem członkiem Komitetu założycielskiego NSZZ,, Solidarność” który został utworzony 17 stycznia 1989 roku po mszy Świętej za Ojczyznę w Urzędowie. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2004 roku w rozumieniu art. 6 w/w ustawy nadał mi status pokrzywdzonego. W latach 1989 – 1990 Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Urzędowie.
Ponadto pełniłem różne funkcje; – 1989 -1997 członek zarządu , skarbnik FKS Stal Kraśnik, – 1999 – 2005 członek Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników FŁT,
– Od czerwca 2005 do chwili obecnej społeczny członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej FŁT, – Należałem do Akcji Katolickiej przy parafii Świętego Józefa – obecnie AK nie funkcjonuje
– Od 1985 należę kółka różańcowego Świętego Jacka w Bęczynie. W okresie 2004 – 2006 przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ ,Solidarność Regionu Środkowowschodniego a w latach 2006 – 2010 wiceprzewodniczący. W kadencji 2010 – 2014 byłem członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej do 2012 do chwili rezygnacji. W kadencji tj 2002 – 2006 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego. Byłem członkiem komitetu założycielskiego Porozumienia Centrum w Kraśniku, obecnie członek PiS, skarbnik Zarządu Powiatu PiS do marca 2015 r. Radny Powiatu kraśnickiego III, IV i V kadencji 2014 – 2018. Jestem członkiem dwóch komisji problemowych tj; budżetowej oraz komisji rewizyjnej. W Komisji Rewizyjnej pełnię zaszczytną funkcję przewodniczącego.
Inicjator mistrzostw Polaki w piłce nożnej zakładów SKPZ NSZZ ,, Solidarność „. Przez wielu lat organizowałem imprezy sportowe, wycieczki, pielgrzymki, czy uroczystości okolicznościowe ( organizacja Mszy Świętej ).

Moje zainteresowania to sport. polityka, turystyka, hobby działka, pasja piłka nożna, miłość moja rodzina, wartości nadrzędne: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Reklamy